Lana Del Rey - summer wine

자유게시판

Lana Del Rey - summer wine

26 stormwatch 3 7409 0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Comments
1 lhsjhj 2015.09.01 10:00  
크~ 노래좋고~
26 stormwatch 2015.09.01 11:54  
^^ 평안한 하루 되세용~
M 운영자 2015.09.01 20:41  
낭만의 시대, 70년대 히피풍의 영상과 노래가 요즘 정말 잘 어울리는 것 같아요.
좋은 노래 잘 들었습니다.
제목